2022. szeptember 27. kedd
Összes kupon: 31 kupon
Elérhető kuponok: 16 kupon
Elérhető megtakarítás: 66000 HUF
Összes megtakarítás: EU 10 + USD 150 + 23600 HUF

Látványosságok

A Trevinfo.com egy turisztikai portál és mobil applikáció, ahol kedvezményes kuponok vehetőek igénybe a rendszerben regisztrált Elfogadóhelyeken amennyiben a látogató az előfizetés megvásárlásával előfizetővé válik.

Az Elfogadóhelyek kedvezményt biztosítanak az előfizető részére. Az előfizetés mobiltelefon segítségével vehető igénybe, a kedvezményes kuponkód bemutatásával.
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Kibocsátó (Trevinfo.com) és Előfizetők illetve Elfogadóhelyek között a Trevinfo.com oldalon és mobil applikációban létrejövő előfizetésekkel és az Elfogadóhelyekkel kötött szerződések tartalmát és feltételeit foglalja össze. Ezen rendelkezések irányadóak a 2019. Május 1.-jét követő szerződésekkel kapcsolatosan.

 1. Előfizetés

Előfizető a Trevinfo előfizetését Online a Trevinfo.com oldalon vagy a Trevinfo applikáción keresztül igényelheti.

Előfizető köteles az igénylés során megadott adatait ellenőrizni, valós emailcímet és nevet megadni, hogy probléma esetén fel tudjuk venni vele a kapcsolatot.

A Felhasználó a Trevinfo.com weboldalon keresztül tudja megkötni előfizetését, mellyel kijelenti hogy megismerte, megértette és elfogadja jelen ÁSZF feltételeit és hozzájárul adatai kezeléséhez.

Az előfizetés névre szól és az előfizető mobiltelefonja szükséges minden esetben a kedvezményes kuponok igénybevételéhez. Az előfizetés más személyre át nem ruházható.

1.1. Előfizetési díj megfizetése:

Felhasználó sikeres fizetést követően lesz a Trevinfo előfizetője és a Trevinfo klub tagja. Az előfizetés minden esetben egy évre szól. Az előfizetés lejártát megelőzően emailben küldünk értesítést az előfizetés meghosszabbításának lehetőségéről.

Az online fizetés közbeni probléma esetén, a fizetés meghiúsulása esetén minden esetben a szolgáltatót (Paypal) keresse fel panaszával.

 1. Szerződés létrejötte

A Kibocsátó és Előfizető közötti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) a Trevinfo.com honlapon való regisztrációt követően az előfizetési adatok kitöltése után az előfizetési díj azonnali megfizetésével jön létre az Előfizető és a Trevinfo-Kibocsátó között. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

Az Előfizető az előfizetés visszaigazolásának időpontjában válik klubtaggá és ezen időponttól azonnal jogosult a kedvezmények igénybevételére.

A Kibocsátó az előfizetésre vonatkozó igényt jogosult elutasítani, amennyiben:

 • a körülmények arra engednek következtetni, hogy az Előfizető valótlan vagy hamis adatokat szolgáltatott,
 • az Előfizető nem felel meg a jogosultsági feltételeknek,
 • az Előfizető az előfizetési díjat nem fizeti meg.

Kibocsátó az előfizetés díjáról emailben küld számlát az Előfizetőnek az előfizetés dijának sikeres kiegyenlítését követően.

2.1. Előfizetés érvényessége:

Az előfizetés az admin felületen feltüntetett ideig érvényes. Az érvényességi idő lejártát követően az előfizetés érvényét veszti, nem érvényesíthetőek vele a kedvezmények. Ismételt használathoz újbóli megrendelés szükséges, melyről a lejáratot megelőzően emailben értesítjük a tulajdonost.

2.3. Panaszkezelés

Amennyiben érvényes kuponkód felmutatása esetén az Elfogadóhely megtagadja a kedvezmény érvényesítését, azt minden esetben kérjük ügyfélszolgálatunk felé jelezni, hogy mihamarabb rendezhessük a problémát. A Trevinfo semmilyen felelősséget nem vállal az Elfogadóhelyek magatartásáért, általuk közzétett információkért, téves tájékoztatásért, a megvásárolt termékek minőségéért, vagy az igénybevett szolgálatásokért. Termék probléma esetén, illetve szavatossági, jótállási és garancia kérdésekben kérjük minden esetben az Elfogadóhelyet keresse panaszával.

Előfizető panasszal élhet a Trevinfo ügyfélszolgálat felé, amennyiben az Elfogadóhely nem a weboldalon (www.Trevinfo.com) vagy az applikációban (Trevinfo app) szereplő mértékű kedvezményt érvényesít vagy nem érvényesíti a jogos kedvezményét. Az Előfizető a panaszt 3 munkanapon belül jelentheti be a Kibocsátó felé postai úton, minden esetben a kapott számlával/blokkal köteles igazolni, hogy a kedvezmény érvényesítése nem történt meg. Kibocsátó köteles kivizsgálni a jogos panaszt, és felvenni a kapcsolatot az érintett Elfogadóhellyel.

2.4. Előfizető jogai és kötelességei

 • Előfizetőnek joga van a weboldalon (www.Trevinfo.com) illetve az applikációban közzétett kedvezmények igénybevételére
 • Előfizetőnek kötelessége a Trevinfo előfizetésén hozzáadott kuponjait mobiltelefonja segítségével minden esetben felmutatni illetve érvényesítésre bocsátani az Elfogadóhely képviselőjének
 • Előfizető köteles regisztrációja során megadott felhasználónevét és jelszavát biztonságosan tárolni, azt harmadik személy számára nem rendelkezésre bocsátani, hiszen amennyiben egyszerre több személy próbál kupont érvényesíteni ugyanazon előfizetéssel, a kedvezmény érvényesítése lehetetlenné válik és a kupon érvényét veszti, továbbá az előfizetés felfüggesztésre valamint törlésre kerül a visszaélés miatt.
 1. Előfizetés használata

Előfizető az előfizetési díj megfizetésével válik Előfizetővé (Klubtaggá), ettől kezdve érvényesek rá az Előfizető jogai és érvényesíthetők vele szemben az Előfizető kötelességei.

Előfizető tudomásul veszi és elfogadja, hogy előfizetésével a weboldalon (www.Trevinfo.com) illetve applikációban mindenkor közzétett Elfogadóhelyeken, az Elfogadóhely által előre meghatározott és nyilvánosan közzétett kedvezmények igénybevételére jogosult.

Az előfizetés harmadik fél részére nem ruházható át, csak az előfizetés tulajdonosa használhatja kedvezmények szerzésére a Trevinfo Elfogadóhelyeken.

 1. Elfogadóhelyek regisztrációja

Kibocsátó és cég között a weboldalon történő regisztrációt követően a jelen ÁSZF feltételeinek elfogadásával jön létre a megállapodás. Elfogadóhely kijelenti, hogy az aktuális Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) megismerte, magára nézve az abban foglaltakat kötelezőnek ismeri el.

Kibocsátó vállalja, hogy az Elfogadóhellyel létrejött szerződés alapján weboldalán (www.Trevinfo.com) 10 munkanapon belül közzéteszi az Elfogadóhely adatlapját.

Kibocsátó fenntartja magának a jogot, hogy elutasítsa vagy törölje rendszeréből azon Elfogadóhelyeket, melyek valótlan adatokat közöltek, nem megfelelő magatartást tanúsítanak a Klubtagok kedvezmény érvényesítése során vagy indokolatlanul megtagadják az előfizetés elfogadását és kedvezmény érvényesítését. Kibocsátó fenntartja magának a jogot, hogy az Elfogadóhelyeket megváltoztassa. Az aktuális és érvényes Elfogadóhelyekről minden esetben a weboldalon (www.Trevinfo.com) illetve az applikációban lehet értesülni.

Elfogadóhelyeknek lehetőségük van “Trevinfo Elfogadóhely” matricák megvásárlására és kiragasztására üzletük/cégük telephelyének bejáratára, vásárlók által jól látható helyre.

Az Elfogadóhely által biztosított rögzített kedvezmény érvényesítése az Elfogadóhely adatlapján a kupon bővebb ismertetőjénél leírtak szerint történik.

Elfogadóhely szerződés határozatlan időtartamra jön létre, az egyoldalúan nem módosítható. Amennyiben Elfogadóhely nem kíván továbbiakban partnere maradni a Trevinfo rendszernek, azt a Kibocsátó felé írásban, postai úton tudja jelezni.

Szerződésszegés esetén a Kibocsátó azonnali hatállyal megszünteti partneri jogviszonyát az Elfogadóhellyel és törli azt az Elfogadóhelyek közül. Szerződésszegés Elfogadóhely részéről, ha együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, ha nem teljesíti jelen szerződésben rögzített vállalásait, ha nyilvánvalóan jogos panasz esetén nem ismeri el felelősségét, ha a Kibocsátó Trevinfo.com jó hírnevét sérti, ha Kibocsátóval versengő vállalkozást indít, vagy annak létrejöttét elősegíti, ha Kibocsátó szerzői jogait, üzleti titkait megsérti, vagy olyan magatartást mutat, mely ellenkezik a Trevinfo Kibocsátó jogos érdekeivel, vagy Kibocsátó részére közvetve vagy közvetlenül kárt okoz.

Kibocsátó vállalja, hogy weboldalán (www.Trevinfo.com) és mobil applikációjában jól áttekinthető, közérthető módon közzéteszi minden Trevinfo Elfogadóhely adatait, melyek Előfizető számára lehetővé teszik az Elfogadóhelyek áttekintését listázva és tematikusan. Az Előfizető kizárólag a weboldalon (www.Trevinfo.com) és applikációban az Elfogadóhelyeknél közzétett kedvezmény igénybevételére jogosult, az Elfogadóhely adatlapján a kupon bővebb ismertetőjénél leírtak szerint.

4.1. Elfogadóhelyek jogai és kötelességei

 • Elfogadóhely köteles a szerződésben vállalt kedvezmény érvényesítésére, amennyiben az Előfizető felmutatta mobiltelefonján az előre saját kuponjaihoz hozzáadott kupont
 • Elfogadóhely jogosult megtagadni a kupon kedvezmény érvényesítését amennyiben felmerül a csalás lehetősége, ha az Előfizető nem tudja bemutatni a mobiltelefonján az érvényes kupont
 • Hatósági áras termékekre - pl. dohányáru, gyógyszer, menetjegy, mobilegyenleg feltöltés, autópálya-matrica, újság, - nem köteles kedvezményt nyújtani.
 • Elfogadóhely köteles saját költségén részletesen tájékoztatni munkatársait, alkalmazottait a Trevinfo előfizetők számára a kupon elfogadás jelen ÁSZF-ben foglaltak szerinti módjáról, kötelességeiről, annak gyakorlati működéséről, a kedvezmény mértékéről, a kedvezmény elfogadásának gyakorlatáról,
 • Elfogadóhelyet a kedvezmény biztosításának elmulasztása esetén felelősség terheli.
 • Elfogadóhely köteles megadni egy kapcsolattartó személyt és állandó elérhetőségét hogy a partneri együttműködés folyamatosan fenntartható legyen.
 • Kibocsátó vállalja, hogy Elfogadóhely rendelkezésére bocsát minden Trevinfo kedvezmény elfogadásához szükséges védjegyet, logót és ezek esetleges változásairól folyamatosan elektronikus formában és weboldalán tájékoztatja.
 • Elfogadóhely az általa nyújtott kedvezmény mértékét egyoldalúan nem módosíthatja,
 • Elfogadóhely a kedvezmény érvényesítését a szerződésben illetve a weboldalon közzétett adatlapján részletezett módon vállalja.

Kibocsátó és Elfogadóhely köteles egymással minden olyan változást megosztani, mely partneri együttműködésüket érinti (pl. Rendszerleállások, logók, arculati elemek megváltoztatása, elérhetőség vagy működésbeli változások).

Kibocsátó és Elfogadóhely kötelezettséget vállalnak, hogy minden tudomásukra jutott adat és információ üzleti titoknak minősül, azokat bizalmasan kezelik, azok harmadik fél részére nem adhatóak ki, nem ruházhatóak át.

Kibocsátó az Elfogadóhely által rendelkezésére bocsátott cégnevet, logót korlátozásmentesen felhasználhatja a Trevinfo promóciójával, értékesítésével kapcsolatosan.

Kibocsátó nem tartozik felelősséggel amennyiben az Elfogadóhely nem teljesít, nem fogadja el Előfizető kuponját, vagy megtagadja a kedvezmény érvényesítését.

Kibocsátó továbbá nem vállal felelősséget az Elfogadóhely által saját weboldalán közölt tartalmakért, reklámjaiért, téves vagy megtévesztésre alkalmas információkért.

Elfogadóhely hozzájárul ahhoz, hogy a Kibocsátó alkalmanként megkeresse egyéb promóciókkal, marketing és reklám célú ajánlatokkal, azonban ez nem eredményezheti Elfogadóhely jogos érdekeinek sérelmét vagy indokolatlan zavarást.

 1. Szerződés megszűnése

A szerződés megszűnik:

 • Közös megegyezéssel
 • Jelen ÁSZF bármely pontjának megszegésével vagy megsértésével
 • A jogosultság feltételeinek megszűnésével
 • Előfizető esetén az előfizetés érvényességi idejének lejártával.

Szerződés megszűnése esetén felek kötelesek rendezni egymással szemben fennálló követeléseiket. Az Előfizető által megfizetett díjak nem követelhetőek vissza.

A Kibocsátó nevében a Trevinfo alkalmazottja vagy megbízottja (üzletkötő) jogosult eljárni. Üzletkötő köteles magát igazolni a cégnek szerződés megkötése során.

A Kibocsátó az Előfizető adatait az előfizetés érvényességi idejének megszűnését követő 1 évig tárolhatja, ennek elteltével köteles az adatokat törölni. A Kibocsátó fenntartja magának a jogot a kedvezmények és azok mértéke, az Elfogadóhelyek, az Előfizetési díj mértéke és az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) megváltoztatására, melyről minden érintett felet haladéktalanul értesít elektronikus levél (email) formájában illetve a www.Trevinfo.com weboldalon. A változtatás az értesítésben megjelölt időponttól hatályos.

 1. Záró rendelkezések

A honlapon (www.Trevinfo.com) szereplő információkat , Elfogadóhelyek adatait kizárólag a Trevinfo.com jogosult kezelni és felhasználni. Az adatkezelési információk az Adatkezelési Szabályzatban olvashatóak. A Kibocsátó és az Előfizető illetve Kibocsátó és Elfogadóhely között felmerülő vitás kérdéseket a Felek elsősorban egyeztetés útján kötelesek rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a Felek alávetik magukat a Kibocsátó székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a magyar jog vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Kibocsátó adatai:

Trevinfo Kibocsátó: Lipták Melinda e.v.

Adószám: 67094284125

Nyilvántartási szám: 43322318

Székhely: 3528 Miskolc, Radnóti u. 6.

Hivatalos weboldal: www.Trevinfo.com

Minden jog fenntartva! 2006-2019 Holaludjak.hu - Dunakartya.hu - Trevinfo.com


Please choose a language: